Friday, July 3, 2009

Grandma Luetjen

Grandma Luetjen

Granmda Luetjen

1941

1941 - Grandma Luetjen's sister Bertha's daughter

Bertha’s daughter

1946

1946

 

Mannels - 1946 - Fred-Martin-Robert-Roy-Arlene-Earl-Norman

Arlene & Norman Alleman

with Fred, Martin, Robert, Roy & Earl Spielman

1947

Coventry Lake at Lise's cottage

Coventry Lake

at Lise’s Cottage

1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlene, Norman Alleman & Elsie Mannel

 

 

 

 

 

Arlene & Norman

with Elsie Mannel

1949

1949 Norman & Arlene Norman & Arlene

Cleaning Grapes

Arnold & Norman Alleman cleaning grapes

1959

Arnold & Norman

Thursday, July 2, 2009

1966 Nova Scotia

img162

 

img166

img168

 

 

 

 

 

 

img170

img171

 

 

 

 

 

 

img172img173

 

 

 

 

 

img174

img175

 

 

 

 

 

 

img178

img179

 

 

 

 

 

 

img180

img182

 

 

 

 

 

img185

img184